اجتماعی

از گِل و برگ تا روغن ماشین و کاور‌های پلاستیکی؛ ترفند متخلفان برای دور زدن قانون اعمال محدودیت‌های کرونایی

از گِل و برگ تا روغن ماشین و کاور‌های پلاستیکی؛ ترفند متخلفان برای دور زدن قانون اعمال محدودیت‌های کرونایی

اگرچه از آغاز اعمال محدودیت‌های کرونایی، برخی از رانندگان متخلف برای دور زدن قانون، دست به دامن ترفند‌های مختلفی شده اند، اما قانون همچنان با آن‌ها برخورد جدی می‌کند.

دکمه بازگشت به بالا