اجتماعی

باد و باران و برف هوای تهران را پاک کردند

باد و باران و برف هوای تهران را پاک کردند

هوای تهران هم اکنون با شاخص ۴۷ واحد در وضعیت پاک قرار دارد.

دکمه بازگشت به بالا