علمی و دانشگاهی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۵ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی

به گزارش حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۲۵ اسفند را مشخص کرد.
شبکه آموزش
آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵تا ۸
فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت٨ تا ٨:٣٠ کاربرد فناوری‌های نوین – پایه ۱۱- مشترک تمام رشته‌ها -شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش
ساعت٨:٣٠ تا۹:۰اسکلت سازی -رشته ساختمان – پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۹تا۹:۳۰نقشه کشی معماری -پایه ۱۱- رشته نقشه کشی ساختمان -شاخه کاردانش
ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵الگو سازی و مدلسازی سر همی نوزاد – پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه‌ای
ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰الگو سازی و برش شلوار زنانه – پایه ۱۰- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه‌ای
۶پایه ابتدایی
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠علوم تجربی و تفکر پایه اول
ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰بازی و ریاضی پایه ششم
ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰مطالعات اجتماعی – امپراتور‌های ایران باستان پایه هفتم
ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰مطالعات اجتماعی- ویژگی‌های منطقه جنوب غربی آسیا پایه هشتم
ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶مطالعات اجتماعی- درس فرهنگ (بخش دوم)پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠آموزش معلمان – هنر پرسش گری معلم
متوسطه دوم
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰عربی و زبان قرآن یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠عربی و زبان قرآن دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰عربی و زبان قرآن سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵زیست شناسی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی
ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰فیزیک یک -پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
شبکه ۴
ساعت۷:۳۰
درس علوم وفنون ادبی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۸
درس جغرافیای۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۸:۳۰
درس منطق پایه۱۰ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی
ساعت۱۰:۱۵
درس انسان ومحیط زیست پایه۱۱مشترک تمام رشته ها
ساعت۱۰:۴۵
درس فارسی۳ پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها
ساعت۱۱:۱۵
درس فارسی۳پایه۱۲ مشترک تمامی رشته ها
ساعت۱۱:۴۵
درس سلامت و بهداشت پایه۱۲مشترک تمام رشته ها
ساعت۱۲:۱۵
درس جغرافیای۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی
ساعت۱۲:۴۵
درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک
ساعت۱۳:۱۵
درس فیزیک۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک
شبکه قرآن ومعارف سیما
ساعت ۸:۰۰علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت ۸:۳۰احکام ۲رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری
ساعت۱۱درس هدیه‌های آسمانی سوم دبستان
ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن دوم دبستان
ساعت۱۵دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری
ساعت۱۵:۳۰آموزش قرآن پایه هشتم مقطع اول متوسطه
انتهای پیام/ جدول پخش مدرسه تلویزیونی دوشنبه ۲۵ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی
صفحه اصلی خبر: باشگاه خبرنگاران جواناخبار  NEWS

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا