اجتماعی

بررسی صلاحیت داوطلبان شورا‌های شهر باید با جزئیات باشد

بررسی صلاحیت داوطلبان شورا‌های شهر باید با جزئیات باشد

احمدی گفت: از کسانی که وظیفه بررسی صلاحیت داوطلبان شورا‌های شهر را برعهده دارند، درخواست دارم که سابقه افراد را با جزئیات بررسی کنند.

دکمه بازگشت به بالا