اجتماعی

الزام مرغ فروشی ها به عرضه مرغ تنظیم بازار/ پروانه واحدهای متخلف باطل می شود

الزام مرغ فروشی ها به عرضه مرغ تنظیم بازار/ پروانه واحدهای متخلف باطل می شود

عسگری گفت: با توجه به خودداری برخی واحدها از عرضه مرغ تنظیم بازاری، پروانه چنین واحدهایی باطل می شود.

دکمه بازگشت به بالا