فرهنگی هنری

داستان کوتاه خوبی و بدی

داستان کوتاه خوبی و بدی

داستان کوتاه .وقتی بدی می بینیم باید روی شن ها بنویسیم تا به راحتی با جریان آب شسته شود و وقتی محبتی در حق ما می شود باید روی سنگ سختی حک کنیم تا برای همیشه بماند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا