دینی

نماز شکر را چگونه باید بخوانیم ؟

نماز شکر را چگونه باید بخوانیم ؟

نماز شکر مانند نماز صبح دو رکعتی است که برای دفع بلا و شکر نعمت ها خوانده می شود و می توان آن را در هر مکانی در حالت نشسته یا راه رفتن خواند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا