سلامت

سیگار کشیدن به سوی زنانه شدن پیش میرود !

سیگار کشیدن به سوی زنانه شدن پیش میرود !

با این که سیگار کشیدن زنان درجامعه قابل قبول و پسندیده نیست اما باتغیرات جدید این رفتار در جامعه و خانوادها به عنوان هنجار پذیرفته شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا