ورزش و تناسب اندام

آیا قاعدگی باعث افزایش وزن می شود ؟

آیا قاعدگی باعث افزایش وزن می شود ؟

کاهش وزن و یا افزایش وزن بر چرخه قاعدگی تاثیر فراوانی دارد و همچنین این کاهش و افزایش رابطه مستقیمی با سلامتی دارد.

دکمه بازگشت به بالا