فرهنگی هنری

ادامه تصویربرداری پایتخت در تهران با بازیگران جدید

ادامه تصویربرداری پایتخت در تهران با بازیگران جدید

الهام غفوری تهیه کننده پایتخت در خصوص اضافه شدن بازیگران جدید به پایتخت 5 گفت: قطعا چند بازیگر اصلی در ادامه و براساس فیلمنامه به ما اضافه خواهند شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا