فرهنگی هنری

جای خالی بزرگ آقا در سریال شهرزاد 2

جای خالی بزرگ آقا در سریال شهرزاد 2

ناصر ملک مطیعی فردی که قرار بود به جای علی نصیریان ایفاگر نقش بزرگ آقای سریال شهرزاد باشد درباره جای خالی بزرگ آقا در سریال شهرزاد میگوید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا