علمی

آموزش بدست آوردن حجم و مساحت “کره”

آموزش بدست آوردن حجم و مساحت “کره”

اگر شما به نبال محاسبه حجم و مساحت شکل هندسی “کره” هستید، در این گزارش از بخش تکنولوژی نمناک با فرمول های مربوطه آشنا خواهید شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا